I rankiem, kiedy jeszcze było ciemno (całkiem nocą) wstał, wyszedł i odszedł na puste miejsce i tam modlił się. I Szymon wraz z tymi, którzy z nim byli, ruszył jego śladami (zaczął go ścigać). I znaleźli go i powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. I powiedział im: Chodźmy gdzie indziej, do pobliskich miasteczek, abym i tam głosił. Po to bowiem wyszedłem. Chodził więc i głosił w ich synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony.

 

  Cicha modlitwa Jezusa na pustyni całkowicie kontrastuje z pracowitym dniem wśród tłumów. Po bardzo ciężkim dniu pracy Jezus pragnie modlić się przez całą noc w cichym miejscu.

Warto przyjrzeć się uważnie tej postaci Jezusa. Czy modlitwa nie była dla Niego odpoczynkiem? Na pewno była źródłem energii, mocy (Ducha Bożego), której potrzebował do działalności apostolskiej, do tego, aby głoszone i objawiane przez Niego Królestwo było rzeczywiście Królestwem Bożym.

Czym jest dla nas modlitwa? Czy nie jest zbyt często obowiązkiem, który nas nuży i męczy? Jeśli modlitwa nie jest dla nas odpoczynkiem źródłem mocy, jakim była dla Jezusa, to warto zapytać się, dlaczego tak jest. A może także warto zapytać się także o to, co daje nam odpocznienie i dlaczego. Co jest dla mnie źródłem energii potrzebnej do działania, do pracy apostolskiej? Może jest to ambicja, pragnienie sukcesu, chęć pozyskania uznania innych ludzi? Jakie są owoce tak motywowanych działań?

 

  Intencje Szymona i uczniów, którzy odnaleźli Mistrza i robią Mu wymówkę za to, że się ukrywa, różnią się od intencji Jezusa. Jest to zapowiedź konfliktu, jaki później zaistnieje między Jezusem, a uczniami.

 

  Przerwanie modlitwy, które było sprzeczne z pragnieniem Jezusa oraz sprzeczne z Jego planami ukazuje fakt, że Jezus niecałkowicie kontroluje swój los. Jednak, pomimo tego, że Jezus nie realizuje swoich planów, ale dostosowuje się do nowej sytuacji, Jego działalności rozszerza się, wydaje wielkie owoce.

 

  Jezus Przerywa modlitwę, ale nie spełnia, ani oczekiwania tłumów, ani oczekiwania uczniów. Nie poprzestaje na sukcesie, jaki osiągnął w tym miejscu, ale idzie dalej. Jego działalność się rozszerza. Na razie rozszerza się jedynie na miasta w Galilei, ale później także dalej.

 

  Epizody 6,7,8,9 opisują główne elementy działalności Jezusa. Są to: nauczanie, egzorcyzmy, uzdrawianie oraz modlitwa. 

 

HOMILIE

Odsłon artykułów:
24398