I przechodząc wzdłuż Morza Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, zarzucających [sieć] w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł im Jezus: Chodźcie za mną i sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast pozostawili sieci i zaczęli mu towarzyszyć. A przeszedłszy nieco dalej, zobaczył Jakuba, [syna] Zebedeusza, i Jana jego brata, w łodzi naprawiających sieci. I natychmiast ich zawołał. A opuściwszy swego ojca Zebedeusza w łodzi wraz z najemnikami, odeszli za nim.

 

  Gdy Jezus jest nad morzem po raz pierwszy, jest sam. Gdy przyjdzie po raz drugi, przybędzie za Nim tłum.

 

  Już na początku swojej działalności Jezus gromadzi uczniów, aby w przyszłości im powierzyć kontynuowanie Jego misji. Jest to początek tworzenia wspólnoty, nowego Ludu Bożego. Pierwsi czterej mężczyźni (Piotr, Andrzej, Jakub, Jan) będą stanowić trzon grupy apostołów.

 

  Uczniowie pochodzą z tego samego środowiska, co Jezus, czyli nie mają żadnej znaczącej pozycji w hierarchii społecznej. (Niektórzy historycy mówią, że w czasach Jezusa zawód rybaka, był uważany za zawód nieczysty. Oznaczałoby to, że byli dyskryminowani i żyli na marginesie społecznym).

 

  Bycie uczniem Jezusa znaczy oznacza kroczenie za Jezusem do Jerozolimy, gdzie czekała na Niego śmierć. Ale także oznacza to powstanie z martwych, a także uczestniczenie w „połowie ludzi”, czyli realizacji Królestwa Boga. Uczeń Jezusa wezwany jest do wiernego kroczenia z Mistrzem, bez względu na sytuację.

 

  Jezus spotyka ludzi w miejscu, w którym obecnie się znajdują. Dostosowuje swoje wyrażenia do ich sytuacji („staniecie się rybakami ludzi”). Jednocześnie narusza ich sposób życia, burzy ich stabilizację i spokój.

 

  Ewangelia ukazuje wewnętrzną walkę uczniów Jezusa. Celem tej walki jest odrzucenie ludzkiego sposobu myślenia, wartościowania i życia, czyli śmierć starego człowieka, oraz przyjęcie sposobu myślenia, wartościowania i życia zgodnego z zamysłem Boga, czyli rozwój i udoskonalenie nowego człowieka(por. Ef 4,21-24).

  Jakub i Jan nie byli biedni, bo ich ojciec miał najemników.

  Reakcja tych powołanych wyznacza główne etapy działalności Jezusa. 

HOMILIE

Odsłon artykułów:
24417