„Nie miał On wdzięku ani też blasku,

aby na Niego popatrzeć,

ani wyglądu, by się nam podobał.

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,

Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,

jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,

wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,

On dźwigał nasze boleści,

a myśmy Go za skazańca uznali,

chłostanego przez Boga i zdeptanego.

Lecz On był przebity za nasze grzechy,

zdruzgotany za nasze winy.

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,

a w Jego ranach jest nasze zdrowie”

 

Iż 53,2-5

 

Zdjęcie umęczonego Jezusa Chrystusa powstało z nałożenia na siebie zdjęcia twarzy Jezusa z Całunu Turyńskego oraz Całunu z Manoppello 

 

Karta do druku

 

 

HOMILIE

Odsłon artykułów:
24433