METODY DZIELENIA SIĘ PISMEM ŚWIĘTYM

HOME

"Czyż jest inna droga przekazywania Ewangelii niż dzielenie się z innymi, swoim osobistym doświadczeniem wiary?"

( Paweł VI, Ewangelia Nuntiandi)